Producenci

Gaśnica mocny środek spray na osy szerszenie Bros

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: natychmiast
Cena: 19,40 zł

Cena regularna:

19.40
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt.

towar niedostępny

Ocena: 0
Producent: BROS

Opis

Bros Gaśnica na osy i szerszenie do zwalczania gniazd os i szerszeni 300ml

Preparat przeznaczony jest do zwalczania os i szerszeni oraz do niszczenia ich gniazd.

Sposób użycia:
  • Wstrząsnąć przed użyciem.
  • Oprysk wykonywać późnym popołudniem lub wieczorem, gdy owady mniej aktywne.
  • Spryskać obficie gniazdo przez 5-7 sekund, aby nasączyć je dobrze preparatem.
  • W razie potrzeby można dokonywać oprysku z odległości do 6 metrów.
  • Preparat zwalcza osy i szerszenie wracające do gniazd, jeszcze kilka dni po oprysku.
  • Po upływie co najmniej 24 godzin można przystąpić do usuwania gniazda.

Preparat działa kontaktowo, efekt bójczy występuje po 30-45 min od zastosowania.

Po zastosowaniu w pomieszczeniach przed ich ponownym użytkowaniem wywietrzyć do całkowitego usunięcia zapachu preparatu.

Dane techniczne:

Substancje czynne: cypermetryna

Pojemność: 300 ml

Środki ostrożności:

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem H319 Działa drażniąco na oczy H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Zwroty wskazujące środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu. P261 Unikać wdychania par / rozpylonej cieczy. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

UWAGA!

Produkt biobójczy stosuj zachowując szczególne środki ostrożności. Przed każdym użyciem najpierw przeczytaj etykietę i ulotkę informacyjną widniejącą na opakowaniu produktu. Pozwoli to zminimalizować ryzyko dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Odpady opakowaniowe utylizuj jako odpad niebezpieczny, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi. Zabronione jest wykorzystywanie opróżnionych opakowań do innych celów (w tym jako surowców wtórnych).

Dane techniczne

Opakowanie 300ml
Producent Bros
Substancja czynna Cypermetryna
Substancja czynna Tatrametryna
Numer pozwolenia 6945/17

Produkty powiązane

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony