Producenci

Bros spray na odzież zabija i odstrasza kleszcze 90ml

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 13,90 zł 13.90
ilość szt.

towar niedostępny

Ocena: 0
Producent: BROS

Opis

Bros spray na odzież - odstrasza i zabija kleszcze 90ml

Aerozol o podwójnym działaniu, nie tylko odstrasza, ale również zabija kleszcze. Do stosowania na odzież i obuwie, działa od razu po zastosowaniu. Zapewnia długotrwałą ochronę - efekt ochronny utrzymuje się na ubraniu nawet do 20 dni.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć. Równomiernie spryskać buty i odzież z odległości 15 cm. Nie niszczy wełny, bawełny i nylonu. W niewidocznym miejscu sprawdzić czy nie niszczy tkanin syntetycznych lub tworzyw sztucznych.

Dane techniczne:

Zawartość opakowania 90 ml

  • Zawartość deet - 20%
  • Deltametryna - 0,025%
  • Geraniol - 0,01%
Środki ostrożności:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50oC. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P102 Chronić przed dziećmi. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.  

UWAGA!

Produkt biobójczy stosuj zachowując szczególne środki ostrożności. Przed każdym użyciem najpierw przeczytaj etykietę i ulotkę informacyjną widniejącą na opakowaniu produktu. Pozwoli to zminimalizować ryzyko dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Odpady opakowaniowe utylizuj jako odpad niebezpieczny, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi. Zabronione jest wykorzystywanie opróżnionych opakowań do innych celów (w tym jako surowców wtórnych).

Pliki do pobrania:

Dane techniczne

Opakowanie 90ml
Producent Bros
Forma Spray
Substancja czynna Deet
Substancja czynna Geraniol
Substancja czynna Deltametryna
Numer pozwolenia 5708/14

Produkty powiązane

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony